Rechtsanwalt Philipp-Herlyn de Buhr

Nederlandstalig Duits advocaat

Als Nederlandstalige Duitse advocaat (Rechtsanwalt) te Hamburg (Duitsland) is Philipp-Herlyn de Buhr al sinds jaren werkzaam voor cliënten uit Nederland en voor vestigingen van Nederlandse bedrijven in Duitsland.

Rechtsanwalt Philipp-Herlyn de Buhr is in Nederland opgegroeid en heeft in Groningen eindexamen gedaan. Daarna is hij rechten gaan studeren in Duitsland (universiteit Würzburg en Bonn). Na anderthalfjaar banking te Hamburg werkt hij sinds vele jaren als advocaat in Duitsland, met name op het gebied van het handels- en vennootschapsrecht. Het Duitse GmbH-recht is een van zijn specialisme.

Hij houdt zich voornamelijk bezig met Nederlands-Duitse zaken. Op het gebied van het ondernemingsrecht begeleidt hij internationale handel en distributie en adviseert hij bij oprichting en overname van mkb-bedrijven in Duitsland. Op het gebied van het erfrecht adviseert hij Nederlandse erflaters, erfgenamen en executeurs en is hij als executeur-afwikkelingsbewindvoerder betrokken bij de vaststelling, verdeling en afwikkeling van nalatenschappen met vermogen in Duitsland.  Hij werkt nauw samen met Duitse notarissen, fiscalisten en registeraccountants en kan zodoende een complete scala van diensten aanbieden.

Als Duits advocaat wordt hij ook vaak door Nederlandse advocaten geraadpleegd voor informatie op het gebied van het Duitse recht, in het bijzonder het Duitse handels- en vennootschapsrecht en het Duitse erfrecht.

Hij neemt deel aan de Nederlands-Duitse Juristenconferentie en is lid van de Nederlands-Duitse Advocatenvereniging en de Duits-Nederlandse Handelskamer.

Af en toe treedt hij ook als spreker of dagvoorzitter in Nederland en Duitsland op, bijvoorbeeld: Duits agentuurrecht en Duits distributierecht (Duits-Nederlandse advocatenvereniging, 11-06-2021), Bedrijfsoprichting in Duitsland (MKB Twente, 20-11-2014), Nederlands agentuurrecht (CDH Hamburg, NBSO Hamburg, 24-06-2010), Duits agentuurrecht (Duits-Nederlandse advocatenvereniging, 16-04-2010), Exportcontracten Duitsland (Duits-Nederlandse Handelskamer, 24-03-2009), Bedrijfsovername in Duitsland (Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden te Hamburg, 13-10-2006).

contact: philipp.debuhr@harten-partner.de

Erfrecht

Agentuurcontracten

Arbeidsrecht

Bedrijfsoprichting

Bedrijfsovername

Exportcontracten