Seminar

Exportcontracten Duitsland – kansen en risico’s

Terugblik

Op dinsdag 24 maart 2009 vond bij de Kamer van Koophandel in Apeldoorn het seminar “Exportcontracten Duitsland – kansen en risico’s” plaats. Spreker was de Nederlandstalige Duitse advocaat (Rechtsanwalt) Philipp-Herlyn de Buhr van het Duitse advocatenkantoor Dr. Harten & Partner Rechtsanwälte te Hamburg.

Dit door de Nederlands-Duitse Handelskamer georganiseerde seminar was gericht op Nederlandse bedrijven, die hun producten in Duitsland willen verkopen en exportcontracten volgens Duits recht moeten sluiten, omdat vele Duitse afnemers de keuze van het voor hen onbekende Nederlandse recht niet accepteren.

Het eerste gedeelte van het seminar was gericht op het doelgericht onderhandelen en opstellen van exportcontracten. De deelnemers werden geattendeerd op de belangrijkste aspecten waarmee men bij het sluiten van exportovereenkomsten volgens de Duitse wetgeving rekening moet houden. Voor- en nadelen van forumkeuze (internationale bevoegdheid van de rechter), rechtskeuze (Nederlands recht, Duits recht, Weens Koopverdrag) en taalkeuze werden toegelicht. Kenmerkende regelingen uit het CISG werden met regelingen uit het interne Duitse recht vergeleken. Het gebruikmaken van de Incoterms 2000 en van Algemene Voorwaarden werd besproken.

Het tweede gedeelte was gericht op het dagvaarden en executeren in Duitsland. De deelnemers werden geïnformeerd hoe zij in Duitsland effectief hun recht kunnen opeisen, hoe lang een procedure zal duren en welke kosten kunnen ontstaan.

Philipp-Herlyn de Buhr, Nederlandstalige Duitse advocaat (Rechtsanwalt), Hamburg

contact: philipp.debuhr@harten-partner.de