Onze Nederlandstalige Duitse advocaat (Rechtsanwalt) Philipp-Herlyn de Buhr is al sinds jaren werkzaam voor cliënten uit Nederland en voor vestigingen van Nederlandse bedrijven in Duitsland. Op het gebied van het ondernemingsrecht begeleidt hij internationale handel en distributie en adviseert hij cliënten bij oprichting en overname van bedrijven in Duitsland. Hij wordt ook vaak door Nederlandse advocaten geraadpleegd voor informatie op het gebied van het Duitse recht, in het bijzonder het Duitse handels- en vennootschapsrecht. Hij neemt deel aan de Nederlands-Duitse Juristenconferentie en is lid van de Nederlands-Duitse Advocatenvereniging en de Nederlands-Duitse Handelskamer.

Als Duits advocatenkantoor adviseren wij vanuit Hamburg cliënten uit binnen- en buitenland in juridische aangelegenheden.

Door onze samenwerking met notarissen, fiscalisten en registeraccountants kunnen wij een complete scala van diensten in Duitsland aanbieden.

Wij zijn gespecialiseerd in:

arbeidsrecht (individueel en collectief), bankrecht (leningsovereenkomsten, zekerheden), bouwrecht, erfrecht, handelsrecht (agentuur, distributie), huurrecht (bedrijfsruimte), intellectueel eigendom (merken, handelsnamen, domeinnamen, oneerlijke mededinging, knowhow), vennootschapsrecht (bedrijfsoprichtingen, overnames, joint ventures), verzekeringsrecht en vastgoedrecht.

Op de bovengenoemde gebieden bestaat zowel een advies- als een procespraktijk.

Wij hebben veel ervaring met het voeren van processen en mogen cliënten vertegenwoordigen zonder inschakeling van een plaatselijke procureur (Alleinvertretung) voor alle Duitse Amts-, Land- und Oberlandesgerichte (rechtbanken sector kanton, rechtbanken sector civiel en gerechtshoven). In cassatieprocedures bij de Bundesgerichtshof (Hoge Raad) doen wij een beroep op de diensten van plaatselijke advocaten die wij op basis van vroegere samenwerking als betrouwbaar hebben leren kennen.

contact: philipp.debuhr@harten-partner.de

Erfrecht

Agentuurcontracten

Arbeidsrecht

Bedrijfsoprichting

Bedrijfsovername

Exportcontracten